Over de methodiek Systemisch Werken

De invloed van je familiesysteem op jouw functioneren
Ben jij vrij om je eigen weg te gaan?

Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Het eerste systeem is uiteraard je familie. De geschiedenis van je familie, met inbegrip van cultuur en religie, heeft invloed op wie je bent en hoe je functioneert. Uitdagingen, knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in die geschiedenis. Ben jij vrij om je eigen weg te gaan? De systemische benadering kan je helpen. Resultaat: meer in je kracht, meer greep op je leven, meer helderheid.

Ander perspectief
Te veel verantwoordelijkheidsgevoel? Extreme emoties en stress? Vermijdingsgedrag? Succes of geluk niet kunnen nemen? Altijd maar zorgen en geven? Vaak hebben mensen al van alles geprobeerd, maar niets lijkt echt te helpen. Met de systemische manier van kijken benader je de situatie vanuit een ander perspectief.
Familiesystemen zijn onderhevig aan een drietal ‘natuurwetten’, ook wel velden genaamd. Het eerste veld is (ver)binding: je hebt recht op een plek in je familie. Iedereen hoort erbij, ongeacht je daden. Het tweede veld betreft de ordening, de volgorde. Zo zijn de ouders ‘de groten’, de kinderen ‘de kleinen’, en hebben de oudste, jongste, enzovoort hun eigen plek. Het derde veld gaat over de balans in geven en nemen.

Taken en verantwoordelijkheden
Bij iedere plek horen bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Dit geldt voor elk sociaal systeem. Door grote gebeurtenissen kan een gezinslid de taken en verantwoordelijkheden van een ander op zich gaan nemen. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een ouder, broer of zus, of bij een scheiding. Enkele concrete situaties: de zoon die de plek van zijn overleden vader inneemt en daarmee te veel verantwoordelijkheid gaat dragen. De dochter die voor haar moeder zorgt en haar zo geeft wat haar eigen moeder haar niet kon geven. De broer die met clownesk gedrag het verdriet over het verlies van zijn broertje onbewust wil compenseren. Het kind-zijn wordt hierdoor te vroeg opgegeven.
Liefde en loyaliteit voor het systeem nodigen ons onbewust uit om van onze plek te gaan. Deze sturing beïnvloedt ons in alle systemen waarvan we deel uitmaken. Zoals in je relatie, gezin, je werk, je vriendengroep, noem maar op. Wanneer je niet ‘op je eigen plek’ staat is het vaak een klus om je leven ten volle te kunnen leiden. De systemische benadering laat zien hoe de invloed is van jouw familiesysteem in je dagelijks functioneren. Het schept ruimte.

Geweten

Het menselijk geweten wordt bewust en onbewust beïnvloed door de geschreven en ongeschreven familieregels, de cultuur en eventueel geloofsovertuiging. Dit kan voor dilemma’s zorgen. Denk aan de dochter die besluit niet langer het religieuze pad van de familie te volgen… De jongen die een wereldreis wil maken terwijl hij weet dat zijn ouders liever zien dat hij gaat werken of studeren… Er zijn legio voorbeelden op te noemen waarbij het persoonlijk geweten in strijd is met het geweten van de groep (lees: familie). Het wel of niet naleven van de groepsregels kan van grote invloed zijn op je mate van gewetenslast, ofwel ‘schuldgevoel’. Dit werkt bij iedereen verschillend. De systemische benadering helpt je de verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag ligt. Door op deze wijze meer bewustzijn hieromtrent te ontwikkelen kun je meer opties creëren om je eigen weg te gaan.

Familieopstelling en Organisatieopstelling
Een belangrijke werkvorm binnen het Systemisch Werken is de zogeheten ‘opstelling’. De twee meest bekende opstellingen zijn de Familieopstelling (voor persoonlijke vraagstukken) en de Organisatieopstelling (voor werkgerelateerde vraagstukken). Onder leiding van een ervaren opsteller kunnen thema’s of knelpunten ingebracht worden. Daarna wordt met behulp van representanten een opstelling gedaan. De kracht hiervan is enorm. In vaak zeer korte tijd wordt blootgelegd wat de onderliggende mechanismen zijn waardoor mensen en/of organisaties niet in hun volle kracht kunnen functioneren. Een opstelling geeft inzicht en levert nieuwe keuzemogelijkheden op.

Opstellingendagen, trainingen en workshops 
Wil je meer weten over Systemisch Werken en een opstelling meemaken of doen? Kom dan naar een van onze Familieopstellingendagen of Familieopstellingenavonden.
Wil je deelnemen aan een training Systemisch Werken? Dan is de 9-daagse training Systemisch Werken iets voor jou. Hierna bestaat de mogelijkheid tot een vervolgtraject.
Ben je vooral geïnteresseerd in Systemisch Werken in organisaties? Hiervoor hebben wij de 8-daagse training Organisatieopstellingen. Ook zijn er regelmatig workshops. Je kunt over al deze onderwerpen altijd contact opnemen met Klantsupport of een vrijblijvend persoonlijk gesprek met een van onze trainers aanvragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Binding, ordening en geven & nemen